parakvadvslat

Predstavljanje udruženja!

Opširnije...

INKLUZIJA, ŠTA JE TO?

Inkluzija podrazumeva pravo sve dece na obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta, do visokog obrazovanja. Ona obuhvata:

•Decu sa smetnjama u razvoju

•Decu sa invaliditetom

•Decu iz marginalizovanih grupa

•Darovitu decu

Opširnije...

Šta je socijalno preduzetništvo?

Ovom animacijom želimo da približimo pojam socijalnog preduzetništva kako bih se podigla svest o značaju ove vrste poslovanja.
Saznate više o socijalnom preduzetništvu i socijalnim preduzećima u Srbiji.
SENS - Mreža socijalne ekonomije Srbije.

 

Vi ste ovde: Home