parakvadvslat

Osobe sa invaliditetom ugrožene!

   Osobe sa invaliditetom spadaju u red najugroženijih društvenih grupa u Srbiji i izložene su diskriminaciji u svim oblastima društvenog života.
   U Srbiji živi izmedju 700.000 i 800.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta - fizičkog, intelektualnog ili mentalnog.

iZVOR: B92, BETA

Svakodnevni problemi !

 

Vi ste ovde: Home