parakvadvslat

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen i u Vršcu (video)

IMG 7245 LOGO 6

3. децембар, обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву. Тај дан је повод да се скрене пажња на проблеме с којима се особе с инвалидитетом суочавају а то су пре свега сиромаштво, висока стопа незапослености и икљученост из друштва. Лајтмотив овогодишњег обележавања овог датума је укинути баријере и отворити врата за инклузивно друштво и развој за све.

 

   У Републици Србиjи живи између 700.000 и 800.000 особа са инвалидитетом, од чега jе 20,6% оних коjи су млађиод 24 године. Подаци из три одвоjена истраживањаговоре да наjвећи броj особа са инвалидитетом завршава школовање на нивоу средње школе (у укупном узорку особа са инвалидитетом то износи 62,9%), док их jе на високим школама и основним студиjама знатно мањи броj (25,5%). Такође, значаjан броj младих из ове групе завршава школовање у специjалним школама. У поменутим истраживањима jе назначено да дискриминациjа према овоj групи младих jош увек постоjи, иако jе сада мања.

  Стратегија превенције и заштите од дискриминације, коју је Влада Републике Србије усвојила препознаје особе са инвалидитетом као и даље осетљиву друштвену групу и међу задацима Стратегије су и стварање безбедног окружења за припаднике осетљивих друштвених група и унапређење степена толеранције према њима; искорењивање односно сузбијање говора мржње и аката физичког и психичког насиља и привођење правди учинилаца таквих аката и радњи; и јавно заговарање неопходности спречавања дискриминације и промовисање културе толеранције.

 

Постоје ли особе са инвалидитетом у граду Вршцу?

 

  Подсећамо да у Србији има између 700.000 и 800.000особа са инвалидитетом. Да ли неко зна колико је оваквих особа у Вршцу, постоји ли база података? Где су те особе, на којим адресама, како живе, ко се брине о њима?

  Удружење "Параквад ВШ" жели да омогући особама са инвалидитетом пуно и равноправно учешће у свим областима друштвеног живота, на основу једнакости са другима. Ово прописује, пре свега, Конвенција о правима особа са инвалидитетом и то:

 

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије („Службени гласник Србије“ број 33 / 2006) предвиђа обавезу органа локалне самоуправе да предузимају мере за стварање приступачног физичког окружења за особе са инвалидитетом (чл. 33.).

 

Самостални живот и укљученост у локалну заједницу (Члан 19) * Мобилност, уз употребу одговарајућих помагала (Члан 20) * Хабилитација и рехабилитација (Члан 26) као и Устав и закони Републике Србије и закони ЕУ.

 

   Вршац је један од водећих гадова у области пружања подршке и помоћи особама са инвалидитетом. У Вршцу има око 620 ОСИ. Град Вршац пружа све неопходне услове за обављање свакодневних активности  особа са инвалидитетом и укљученост у све животне токове. У граду постоје рампе и приступ на готово свим важним објектима. За школску децу обезбеђен је свакодневни специјализовани превоз до школе као и на лекарске прегледе и вежбе. Свако дете има свог личног пратиоца и педагошког асистента, који му помаже у обављању свакодневних активности, а за одрасле особе ту су персонални асистенти.

 

   За децу је током летњих месеци организовано спортско-терапијско јахање, као и спортски риболов за децу и одрасле. У граду постоји и игралиште намењено особама са инвалидитетом, направљено по свим стандардима, што повољно утиче на квалитет живота,  укљученост у друштво, физичку активност и социјализацију деце.

 

   У оквиру удружења ,,Параквад ВШ“, већ годинама се успешно одвија акција ,,САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“, којом се обезбеђују средства за куповину неопходних помагала за особе са инвалидитетом.

 

   У Вршцу постоји и библиотека ,,Параквад ВШ“, која је осмишљена са циљем да задовољи читалачке потребе особа са инвалидитетом на територији града. Жељена литература досатавља се на кућну адресу члановима који нису у могућности лично да дођу. Библиотеком руководи мастер проф. српског jезика и књижевности припадник групе особа са инвалидитетом.

 

   Током године организују се многобројна дружења између локалних удружења. И поред постојања скоро свих неопходних услова, особе са инвалидитетом нису у довољној мери активне и заинтересоване за друштвени живот.

 

Порука:

"Будите радосни кад год вам се за то пружа могућност, и кад год за то налазите снаге у себи, jер тренуци чисте радости вреде и значе више него читави дани и месеци нашег живота проведени у мутноj игри наших ситних и крупних страсти и захтева. А минут чисте радости остаjе у нама заувек, као сjаj коjи ништа не може замрачити."

 

  С поштовањем.                                             

                                                                                                                        

   У Вршцу, 03.12.2018 год.    

   УДРУЖЕЊE ,,ПАРАКВАД ВШ“

Vi ste ovde: Home Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen i u Vršcu (video)