parakvadvslat

EU projektne aktivnosti za bolji položaj osoba sa invaliditetom i u Vršcu

DSC 9070

memorandum - srb

 

  Projekat „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) je započet 21.decembra 2018.

  Projekat finansira Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme 2016 & 2017 for Serbia a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; Socijalno humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara “PARAKVAD VŠ”, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin.

  Projekat će trajati 12 meseci i biće realizovan na teritoriji četiri pomenute banatske opštine. Obuhvata različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe.

  Rezultati planirani da se dostignu kroz ovaj projekat su sledeći: 1) Osobe s invaliditetom podržane u upoznavanju i ostvarivanju svojih prava, čime je poboljšan njihov društveni položaj; 2) Pozitivne društvene vrednosti, stavovi i znanja o ljudskim pravima osoba s invaliditetom proširena među mladima i njihovim zajednicama u ciljanim opštinama; 3) Poboljšani kapaciteti lokalnih OCD u području zaštite ljudskih prava i omogućen snažniji uticaj civilnog društva u tematskoj oblasti i 4) Projekt uspešno promovisan i podigao svest javnosti u lokalnim zajednicama kroz transparentan i aktivan dijalog i prezentacije o ljudskim pravima.

 

Vi ste ovde: Home EU projektne aktivnosti za bolji položaj osoba sa invaliditetom i u Vršcu